Cataloge Quat Jetfan Packing Lot
28/08/2017

Cataloge quạt thông gió PackingLot: Một dạng quạt thông gió Jetfan dùng trong Gara & Tầng Hầm. 

 

Tải file
AS1668.2 - Thiết kế thông gió trong tòa nhà
25/08/2017

Tiêu chuẩn Úc AS1668.2 - Tài liệu thiết kế thông gió cưỡng bức để kiểm soát ô nhiễm không khí trong tòa nhà

Tải file